Man vinder ikke Nobelpriser ved at prioritere job over fritid

Langt de fleste af de virksomheder, der har prøvet en 4-dages arbejdsuge, rapporterer efter indkøringen, at deres omsætning er steget.

Det gælder de danske virksomheder, vi har kendskab til, og det gælder worldwide. I et stort britisk studie fra 2022, hvor 61 virksomheder testede en 4-dages arbejdsuge fra juni til december, steg virksomhedernes omsætning med 1,4% i løbet af testperioden, og var i gennemsnit 35% højere end i samme periode året før.

Abtion, et dansk it-konsulenthus og en af de første virksomheder til at reducere deres arbejdstid herhjemme, har øget deres omsætning per medarbejder per time med mere end 100%, sammenlignet med tiden før 4-dages arbejdsuge.

Når vi undersøger effekterne af 4-dages arbejdsuge, er de lettest at forklare sådan noget som øget omsætning med, at virksomhederne har taget nye metoder og værktøjer i brug, der har gjort dem mere effektive.

Mange, næsten alle, benytter eksempelvis variationer af “fokus formiddage” og Pomodoro-teknikken, ligesom de fleste har flyttet tid fra møder til kerneopgave, fx ved at skære kraftigt ned på, hvor lang tid deres møder må vare, tage stilling til hvornår på dagen de skal holdes, hvem der bør deltage i møderne osv.

Det er sværere når vi skal forklare, hvad det, at medarbejderne har fået en ekstra fridag eventuelt betyder for omsætningen. Samtid siger 4-dages virksomhederne i kor, at de ikke ville kunne have opnået gevinsterne ved at indføre metoderne og værktøjerne alene.

Nu springer vi lige lidt i historien, men bare rolig, der er en pointe med det.

I 1950’erne satte sociologen Bernice Eiduson fra UCLA sig for at undersøge hvad der adskiller de mest succesfulde videnskabsmænd fra deres mindre succesfulde kollegaer.

Bernice var en kvinde med god tålmodighed, så hun designede en undersøgelse der skulle løbe i flere årtier. Hendes hypotese var, at hvis hun kunne samle en stor gruppe af umiddelbart ens personer, og så fulgte dem igennem deres karrierer, så ville hun på et tidspunkt kunne få øje på hvad der kendtegnede de mest successfulde i gruppen.

Hun valgte 40 unge forskere, som alle sammen havde gennemført de bedste Ph.d.-programmer, og hver især havde kursen sat mod lovende karrierer.

Bernice fulgte gruppen i mere end 20 år, og i løbet af den tid delte gruppen sig i to:

Den ene del af gruppen stak helt af. Fire af dem fik Nobelprisen, en blev rådgiver for præsidenten, og flere blev udvalgt til National Academy of Sciences.

Den anden del af gruppen fik fine, omend mere almindelige jobs, og havde ikke, hvad man ville kalde, ekstraordinære karrierer.

Desværre nåede Bernice ikke selv, at finde frem til hvad det så var, de mest successfulde af forsøgspersonerne havde, som de mindre successfulde ikke havde, før hun døde i 1985.

Det gjorde hendes kollega Maurine Bernstein til gengæld, da hun, sammen med sin søn, overtog studiet og tilføjede en række nye spørgsmål til interviewguiden.

Og nu skal du få svaret: Sport og fritidsaktiviteter.

Ja, det blev ganske enkelt konklusionen på det mangeårige studie. Det der adskilte de mest successfulde fra de mindre successfulde var, at de igennem hele livet prioriterede deres fritid, blev ved med være fysisk aktive.

Alle de mindre succesfulde deltagere var stoppet med at dyrke sport og havde tilsidesat deres hobbyer til fordel for deres jobs. Det var nemlig ikke fordi den del af gruppen var mindre ambitiøs end den anden del af gruppen. Tvært i mod, de brugte (bare) al deres tid og energi på jobbet.

I dag ved vi, ikke bare at, men også hvordan, fysisk aktivitet har direkte indflydelse på vores kognitive kapacitet.

I de senere år har forskere nemlig fundet ud af, at fysisk aktiv øger produktionen af Brain Derived Neurotrophic Factor (BDNF), et protein, der spiller en central rolle i din hjernes sundhed ved bl.a. at fremme væksten af nye neuroner og synapser. Og dem vil du gerne have mange af. Jo flere jo bedre. Dem bruger du nemlig når du skal huske, lære og koncentrere dig.

Kendetegnende for medarbejdere der overgår til en 4-dages arbejdsuge er, at de begynder at bruge mere tid på sport og fysisk aktivitet. Så hvis vi lige skal samle trådede, har vi altså her en plausibel forklaring på, hvordan den ekstra fridag, i en 4-dages arbejdsuge, i sig selv også bidrager til de positive resultater, som virksomhederne kan fremvise — herunder øget omsætning.

Og det du kan bruge det til nu og her er, at minde dig selv om, at man ikke vinder Nobelpriser ved at prioritere job over fritid, næste gang du har travlt på job og føler trang til at aflyse en aktivitet, for at bruge tiden på at arbejde istedet.

...

Kilder: https://www.4dayweek.com/uk-pilot-results, abtion.com, Alex Soojung-Kim Pang: Rest: Why You Get More Done When You Work Less.

Stor succes! Du er nu tilmeldt det største og bedste nyhedsbrev om 4-dages arbejdsuge.
Hmm..? Der er noget galt. Send en mail til mail@4.dk, så sørger vi for du bliver tilmeldt. Undskyld ulejligheden