4-dages arbejdsuge i Portugal - midtvejsresultater

Portugal har siden juni 2023 været i gang med et omfattende forsøg med en 4-dages arbejdsuge.  I december 2023 udkom forskerteamet med en rapport med de tidlige resultater. Jeg giver dig her de vigtigste take-away’s.

Før vi kommer til dem, skal vi lige omkring de ting du skal vide om forsøget. I forsøget deltager 41 virksomheder med i alt over 1000 medarbejdere. I piloten som vi her går i dybden med, er der i alt data fra 200 medarbejdere. Virksomhederne repræsenterer et bredt spektrum af det portugisiske arbejdsmarked, fra små til store virksomheder og fra børnehaver til konsulenthuse. En vigtig betingelse for deltagelse i forsøget er, at virksomhederne indfører en 4-dages arbejdsuge med fuld løn, hvilket betyder en reduktion i de ugentlige arbejdstimer og en ekstra fridag for de ansatte. I gennemsnit har virksomhederne reduceret arbejdstiden med 13,7% (fra 39,3 til 34 timer). 

Det spændende ved dette forsøg er, at man har en kontrolgruppe. Det er data jeg glæder mig meget til at se, når den endelige rapport kommer ud! Det må vi dog vente lidt på, så lad os i stedet dykke ned i de tidlige resultater af forsøget. 

Disse tal viser et markant fald i negative mentale sundhedssymptomer blandt de ansatte. Lad os lige liste dem op (med fare for at du falder ned af stolen): 

  • 21% fald i angstniveauet blandt de ansatte
  • 23% reduktion i træthedsfølelse rapporteret
  • 19% nedgang i søvnproblemer
  • 21% færre tilfælde af depressive tilstande
  • 21% mindskelse i oplevelsen af spænding
  • 14% færre rapporteringer af ensomhed
  • 19% reduktion i niveauet af burnout

Det er ret vilde tal og det bliver kun mere  tydeligt, at den kortere arbejdsuge har bidraget til en forbedring af de ansattes mentale sundhed når man tager det faktum at 85% af arbejderne rapporterede et fald i mindst én indikator for mental sundhed med i ligningen.

Den 4-dages arbejdsuge har også haft en positiv effekt på de ansattes oplevelse af balance mellem arbejde og familieliv. Procentdelen af arbejdere, der fandt det svært eller meget svært at forene arbejde og familieansvar, faldt dramatisk fra 46% til 8%. Ligeledes faldt procentdelen af dem, der oplevede svært ved at balancere arbejde og privatliv, fra 50,5% til 9,5%. Ikke så overraskende, resulterer dette i at 65% tilbringer mere tid med deres familier.

En sidste vigtig take away fra rapporten er, at den 4-dages arbejdsuge har skabt en ny standard for arbejdstilfredshed og engagement. 85% af de ansatte vil i hvert fald kun overveje at skifte til en anden virksomhed, der tilbyder en 5-dages arbejdsuge, hvis de fik en lønstigning på mindst 20%. 14% ville ikke skifte job for nogle penge, hvilket tyder på en stærk præference for den 4-dages arbejdsuge.

Disse resultater tyder ikke kun på en forbedring af den mentale sundhed og en bedre balance mellem arbejde og privatliv, men også på signifikante fordele i arbejdspræstationen. Det understreger, at en 4-dages arbejdsuge kan være en katalysator for både personlig og professionel vækst, hvilket igen kan skabe en positiv spiral af arbejdsglæde, produktivitet og jobtilfredshed. 

Sådanne tal burde være opmuntrende nyheder for mange virksomheder, der kæmper med udfordringer i forbindelse med rekruttering og fastholdelse af dygtige medarbejdere. 

Vil du vide mere?

Læs den fulde rapport her

525 ord. Læsetid: 2,5 minutter. 
Stor succes! Du er nu tilmeldt det største og bedste nyhedsbrev om 4-dages arbejdsuge.
Hmm..? Der er noget galt. Send en mail til mail@4.dk, så sørger vi for du bliver tilmeldt. Undskyld ulejligheden