Komprimeret 4-dages arbejdsuge ved Jobcenter Esbjerg

Vi ser flere og flere offentlige arbejdspladser afprøve en 4-dages arbejdsuge. 4-dages arbejdsuge i det offentlige adskiller sig fra den private model ved at man ikke bare kan skære 20% af arbejdstiden af til samme løn, som de private organisationer i større grad kan. 

Det skeptikere derfor ofte skyder sådanne projekter i skoene er, at 37 timer komprimeret på 4 dage simpelthen må(!) give mere stressede medarbejdere. 

Resultaterne af forsøget i Jobcenter Esbjerg giver dog ikke umiddelbart skeptikerne ret.  

I forsøget gav man medarbejderne valget mellem en traditionel 5-dages arbejdsuge og en komprimeret 4-dages arbejdsuge. Begge modeller på 37 timer, vel at mærke. Hovedformålet var at skabe et arbejdsmiljø, der fremmer medarbejdertilfredshed og motivation gennem forbedrede arbejdsvilkår og øget fleksibilitet. 

Jeg giver dig her de helt konkrete indsigter fra forsøget. 

Den første helt store indsigt er, at 96% af medarbejderne på 4-dages ugen har været tilfredse med forsøget. Og ikke blot tilfredse, mange af tallene fra rapporten tyder faktisk på, at medarbejderne på en 4-dages arbejdsuge trives bedre end dem på en traditionel 5-dages uge.

Men før jeg kommer til det, er det relevant at nævne, at et helt centralt fund i studiet er, at der er forskel på mennesker og præferencer. Forskellene ses blandt andet i sammensætningen af medarbejdere på de to modeller, hvor flere mænd vælger 5-dages modellen ligesom der generelt er flere med børn, der også vælger denne. Når der spørges der til de vigtigste årsager til valg af arbejdsmodel, er der ligeledes forskel på præferencer. Begge medarbejdergrupper peger nemlig på bedre sammenhæng mellem privat- og arbejdsliv samt mere fleksible arbejdstider som årsager til valg af arbejdsmodel. Derfor er en vigtig pointe at tage med fra rapporten, at sikre sig medarbejderinddragelse og involvering, hvilket er særligt vigtigt, når implementeringen af en 4-dages arbejdsuge ikke inkluderer at gå ned i arbejdstid.

Okay, mennesker er forskellige og har forskellige behov i forhold til arbejdstider for at opnå bedre sammenhæng mellem privat- og arbejdsliv. Så langt så godt. 

Lad os nu dykke ned i det, jeg for alvor synes er interessant ved rapporten. Nemlig det jeg teasede for lige før; at det ser ud til, at medarbejderne på 4-dages ugen faktisk trives bedre end kollegerne på 5-dages ugen.

Ikke nok med at medarbejderne på 4-dages modellen i mindre grad rapporterer om stress, så er det faktisk også dem, der oplever at have størst kontrol over tilrettelæggelsen af deres arbejdstid, ligesom det er denne gruppe, der i størst grad mener, at de har fleksible arbejdstider. 

Overraskende? 

Lad os lige tage tallene med, sort på hvidt: 

  • 85% af medarbejderne på 4-dages ugen oplevede en høj eller meget høj grad af kontrol over tilrettelæggelsen af deres arbejdstid, mens det samme kun gjaldt for 58% af dem som arbejdede på 5-dages modellen. 
  • 84% af medarbejderne på 4-dages ugen mener at de har fleksible arbejdstider. Til sammenligning gælder det kun for 69% af medarbejderne på 5-dages ugen. 
  • 24% af medarbejderne på 5-dages ugen har følt sig stresset hele tiden eller ofte inden for de seneste 2 uger. Hvilket vel at mærke er en stigning fra kun 8% i 2022. Sammenligner vi dette med medarbejderne på 4-dages ugen er tallet kun 11%.
  • 30% af medarbejderne på 5-dages ugen oplever ofte ikke at nå alle deres arbejdsopgaver. Til sammenligning gælder det kun for 16% af medarbejderne på 4-dages ugen. 
  • 82% af medarbejderne på 4-dages ugen oplever at kunne yde det ønskede serviceniveau over for borgere og virksomheder. 69% af medarbejderne på 5-dages ugen oplever det samme. 

Selvom forskellen mellem de to grupper kan forklares af andet end arbejdsugens længde, er det enormt interessante tal og helt klart noget vi skal blive endnu klogere på i fremtiden! 

Formålet med 4-dages arbejds­ugen i Jobcenter Esbjerg var at skabe tilfredse medar­bejdere og skabe rammerne for et fleksibelt arbejdsliv. Resultaterne ty­der i høj grad på, at dette formål har været opfyldt gennem hele det 3-årige forsøg.

Vil du vide mere?

Læs den fulde rapport her 

645 ord. Læsetid: 3 minutter. 
Stor succes! Du er nu tilmeldt det største og bedste nyhedsbrev om 4-dages arbejdsuge.
Hmm..? Der er noget galt. Send en mail til mail@4.dk, så sørger vi for du bliver tilmeldt. Undskyld ulejligheden